• Okusev Vakfı
  • +9 0 (532) 234 34 49
  • okusev@okusev.org.tr

Misyonumuz

Vakıf Gayesi ( Misyonu )

Kısaca söylemek gerekirse; yukarıdaki ( Vakız Vizyonundaki ) görüşlerimizi gerçekleştirmek için geniş açıdan bakmak, geniş ve insani düşünmek, insanın insanca yaşamasını sağlamak amacıyla engelli, engelsiz, çocuk, genç, kimsesiz, yaşlı ve yardıma muhtaç her türlü birey ve topluluğun sağlık, barınak, ekonomik, kültürel, sosyal, eğitsel,sportif,… gibi daha da çoğaltılabilecek maddi ve manevi ihtiyaçlarını, engelli ve engelsizlerin kendi güç ve imkanlarından da yararlanılarak gidermek; halkı bireysel, toplumsal ve kurumsal boyutta yardımlaşmaya ve dayanışmaya özendirmek; faaliyetler bölümünde belirtilen, daha sonra da ortaya çıkacak faaliyetleri yasalar doğrultusunda yapmaya çalışarak insanın insanca çalışıp onuruyla yiyipinsanca yaşamasını sağlamak, bunun için elden gelen ne varsa yapmak.

Araç: geniş düşünme, iyi niyetle ve dürüstçe çalışma.
Amaç: insanın insanca, onuruyla çalışıp yaşaması