• Okusev Vakfı
  • +9 0 (532) 234 34 49
  • okusev@okusev.org.tr

FAALİYETLERİMİZ

EĞİTİM HİZMETLERİ

Okul öncesi, engelli, aile eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, enstitüler, yüksekenstitüler

İSTİHDAM HİZMETLERİ

Öğretilmiş ve eğitilmiş zihinsel engelli yetişkinlere ve özürsüz kimsesiz çocuklara..

KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİ

kişilerin gücüne, yeteneğine, becerilerine uygun tarımsal, sanatsal..

BAKIM HİZMETLERİ

Gerekli kurum ve kuruluşlardan müsaade alarak..

KONAKLAMA HİZMETLERİ

Başta tüm engelliler, engelsizler, terk edilmiş çocuklu- çocuksuz yoksul kadınlar..

YARDIMLAŞMA HİZMETLERİ

Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer vakıflar, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar...