• Okusev Vakfı
  • +9 0 (532) 234 34 49
  • okusev@okusev.org.tr

KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİ

Vakıf kurumlarında, ve Vakfın bilhassa yaşamköy, arsa ve arazi gibi imkanı olan mal ve kuruluşlarında; kişilerin gücüne, yeteneğine, becerilerine uygun tarımsal, sanatsal, zanaatsal her türlü iş alanları, kreş ve ibadet yerleri, atölyeler açmak, insanları onurlarıyla çalışıp onurlarıyla yer ve yaşar hale getirmek.

Bilgi, para, malzeme gibi maddi manevi yardımda bulunacak birey, kurum ve kuruluşlarla birlikte veya onlardan ayrı olarak bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel ve öğretsel nitelikte kurslar açmak; konferanslar, toplantılar, seminerler, paneller, sempozyumlar, oturumlar, sergiler düzenlemek, başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılmak,

Vakfın faaliyetleri kapsamına giren konularda çalışmalar yapan sanatçı, bilim adamı, araştırmacı ve benzeri niteliklere sahip kişileri desteklemek, bu konularda yarışmalar düzenlemek, ödüller dağıtmak, Vakfın adını taşıyan ödül kurumu(sanat, zanaat, bilim, meslek, araştırma vb.) oluşturmak

Yasalar çerçevesinde ilgi alanına giren konularda yazılmış eserleri toplamak, arşivlemek, basmak, yayımlamak, yayınlamak; kütüphaneler açmak;