• Okusev Vakfı
  • +9 0 (532) 234 34 49
  • okusev@okusev.org.tr

KONAKLAMA HİZMETLERİ

Başta tüm engelliler, engelsizler, terk edilmiş çocuklu- çocuksuz yoksul kadınlar ve yaşlılar olmak üzere, tüm insanların sağlık, mesken, ekonomik… ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve öğretim sorunlarını, tatil ve eğlence gereksinimlerini gidermek için yaşam köyler, eğitim ve öğretim kurumları, sağlık merkezleri, hastaneler, sağlık evleri, poliklinikler,rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, yaşamevleri, bakımevleri, yurtlar, misafirhaneler vb açmak ve tesisleri kurmak, yaşamları süresince bakımlarını sağlamak, koruyucu aileler temin ederek veya kurarak gerekli görülen ihtiyacı olanları bu ailelerin yanlarına yerleştirmek, kurulacak yaşamköylerdeki evlere yerleştirmek, mümkün olduğunda, emekli maaşlarını veya gelirlerini kuruma bağışlamalarını veya muayyen bir meblağ ödemelerini sağlamak,

Konaklama, eğlenme, dinlenme tesisleri; sosyal, kültürel etkinliklere elverişli sağlık ve spor tesisleri; çocuk yuvaları, gençlik köyleri, toplumun her kesimine cevap verebilecek yaşamköyleri, sığınma evleri inşa etmek, tüm bunları kiralamak, satın almak, kurmak ve işletmek, turizme yönelik her türlü faaliyetlerde bulunmak, amaca uygun her türlü takas yapabilmek,

Varlığı yeterli olup da isteyenlere; ihtiyarlıkları öncesinde, ileriye yönelik, kendi maddi imkanlarıyla (bir kaç maaşla mümkün olabilecek,) yaşamköylerde, küçük, tek katlı, iki odalı, banyo ve mutfaklı, tek tip, fazla çimento ve demire gereksinim duyulmayan (belediye yasasındaki temelsiz yapı maddesine istinaden-bungolo, prefabrik ve diğer tipler gibi), kendisi gelme ihtiyacını duyup da gelene dek diğer ihtiyaç sahiplerine Vakıf kanalıyla kullandırılmasına ve ihtiyaç duyar hale geldiğinde aynı tip başka bir evin kendisine verilmesini kabul etmesi şartıyla şerhli ( birey öldüğünde mülk Vakıfa kalacaktır anlamında) ev yapmalarını veya masrafını ödeyerek Vakfa yaptırmalarını veya hazır olanlardan satın almalarını sağlamak; gerektiğinde, katlı sistem de yapmak, yaptırmak.