• Okusev Vakfı
  • +9 0 (532) 234 34 49
  • okusev@okusev.org.tr

İSTİHDAM HİZMETLERİ

Öğretilmiş ve eğitilmiş zihinsel engelli yetişkinlere ve özürsüz kimsesiz çocuklara koşullar elverdiğince iş bulmak, çalıştıkları iş yerlerini kontrol etmek, onları oralarda korumak, yasalardan doğan haklarını almalarını sağlamak, yaşamköy içinde veya uygun olan başka yerlerde; biyolojik, fiziksel, zihinsel engelliler gibi her engellinin ve engelsiz kimsesizlerin çalışabileceği mümkün olan her çeşit atölye ve iş yerleri açarak iş yaratmak, tüm engelli sorunları konusunda kamuoyunu aydınlatmak, ilgili olanlarını yayımlamak, yayınlamak, başta engelliler ve yaşlılar olmak üzere tüm insanların ekonomik ve sosyal yaşam seviyelerini yükseltmek, yaşamlarını kolaylaştırmak için verilen her türlü yurt içi ve yurt dışından verilen bireysel ve kurumsal her türlü yardımından yararlanmak,

Vakfın amaçlarının gerçekleşip hedeflerine ulaşması, önder ve örnek hizmet verebilmesi için, bir üretim desteğiyle başka bir üretim yapmak (tavşancılıktan faydalanıp tavuk üretmek gibi), Vakfın kurumlarına katılacak engelli-engelsiz bireylerin ürettikleri ürünleri pazarlamak ve satışlarını sağlamak vb işler yapmak amacıyla yasalara, Vakfın hedeflerine uygun işletme sistemleri kurmak. Her çeşit; deniz, orman ve tarım ürünü yetiştirmek, üretmek, çiftliklerini kurmak; işlemek, işletmek, işlettirmek, tesislerini kurmak,

Gönüllülerden, sade vatandaşlardan, tüzel kişilerden, yabancı uyruklulardan Vakıf adına Vakıf arazi ve kurumlarında gönüllü, karşılıksız çalışmak isteyenlerden faydalanmak,.