• Okusev Vakfı
  • +9 0 (532) 234 34 49
  • okusev@okusev.org.tr

EĞİTİM HİZMETLERİ

Okul öncesi, engelli, aile eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim, (liseler, meslek liseleri, ticaret liseleri gibi her tür lise) yükseköğretim, enstitüler, yüksekenstitüler ve tüm bunların gece öğretimleri gibi her düzeyde eğitim ve öğretim kurumları açmak; satın almak, kiralamak, işletmek, onlara ortak olmak, onlarla ortak çalışmalarda bulunmak, onları yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırmak, her çeşit dernekle iş birliği yapmak, gereğinde derneği lağvederek mal varlığını vakfa katmak; yurt içindeki üstün zekalı çocukların eğitimi ve öğretimi amacıyla eğitim ve öğretim kurumları açmak ve tüm yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği yapmak,

Benzer alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, karşılıklı ve karşılıksız eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme bursları temin etmek, burs vermek,

Sanat, bilim ve kültür alanlarında yeteneği olan engelli çocuk ve gençlere yetenekleri doğrultusunda eğitim ve öğrenim görmeleri için yurt içinde ve yurt dışında olanaklar sağlamak,